Language and Resistance – Dr. Feargal MacIonnrachtaigh

by Áine Ní Shionnaigh

The Barra Ó Donnabháin lecture is an annual lecture established by Glucksman Ireland House NYU in 2006. It commemorates Barra Ó Donnabháin, a beloved and influential teacher and advocate of the Irish language. Ó Donnabháin, from Leap, Co. Cork, took a degree in Irish and Latin at University College, Cork and immigrated to the US in 1963. One of the leading Irish linguists in the tri-state area, Barra wrote an Irish language column in the Irish Echo for many years as well as contributing essays and articles to a variety of other publications.

Sign up to The Irish Echo Newsletter

Sign up today to get daily, up-to-date news and views from Irish America.

On Saturday next, March 7th, Dr. Feargal Mac Ionnrachtaigh who is travelling all the way from Belfast will deliver the tenth annual Barra Ó Donnabháin Lecture on ‘Ó Chumann Chluain Árd go dtí an LÁ DEARG’- Ag Tógáil Gaelphobail ón Bhun Aníos i dtuaisceart na hÉireann”; or, “From Cumann Chluain Árd to An LÁ DEARG: Building Gaelic Communities from the Bottom Up in the North of Ireland.” This lecture will be delivered bilingually in English and in Irish. There will be introductions by Professors Pádraig Ó Cearúill and Hilary Mhic Suibhne of Glucksman Ireland House NYU. To ensure a seat at this event which is already heavily booked, please call or email Glucksman Ireland House NYU on 212-998-3950 or ireland.house@nyu.edu

Dr Feargal is one of the best examples of the success of Irish Medium Education in the North of Ireland. He is a product of Irish Medium Education, attending Colaiste Feirste in West Belfast which is the only Irish medium high school in the North of Ireland. He then attended Queens University, Belfast and completed his PhD thesis in 2009 which was published last year as a book: Language, Resistance and Revival: Republican Prisoners and the Irish Language in the North of Ireland.

This book has been widely acclaimed throughout Ireland, the UK and the US and the second edition is already being published. The contents of the book relate to a wide variety of research interests from sociolinguistics to identity politics and critical criminology. Dr Feargal works full time as a Project Worker with the Gaeltacht Quarter Irish Language development Agency, Forbairt Feirste. He is chairperson of Upper Springfield Irish Language organisation, Glór na Móna. He appears regularly as a commentator on Raidió Fáilte and Raidió na Gaeltachta and contributes Irish language opinions pieces to the Andersonstown News and Nósmag. He is also a prominent member of the Feachtas Dearg campaign. Further information: www.feargalmac.org

Dr Feargal will speak about the background to the demise of the Irish language as Ireland’s spoken language due to Ireland’s cultural colonisation under British rule.

A central part is his own personal experience growing up as a product of the Shaw’s Road Gaeltacht Community in the 60’s, a grass roots community force which started the first Irish medium education in the North of Ireland. He also analyses the politics of incarceration in the Long Kesh (H Block) prison and the role the Irish language played in the prisoners struggle against the overt cultural discrimination of the British state.

He will discuss the Peace Process in the North of Ireland and how the promises laid out in the Good Friday Agreement were still not adhered to which has resulted in a political reawakening taking place, again starting at grass root level culminating in last year’s historic Irish language rights rally, AN LÁ DEARG. This movement reawakening has indirectly resulted in two very significant victories for the Irish language movement in the North of Ireland in the past few months. As a result of an Lá Dearg rally, Irish medium parents from North Belfast organised themselves into Tuistí an Tuaiscirt, a campaigning group to try to get closure on the long standing demand for transport for Irish medium pupils. Following a long campaign, the department eventually agreed to follow through on promises made in the GFA to facilitate Irish medium education and provide the transport. Secondly and equally important, the department agreed to support the creation of a standalone Irish medium high school in Derry as up to now, kids had to be transported to Colaiste Feirste in Belfast. Although two significant victories were achieved towards the end of 2014 thanks to the political re-awakening and campaigning culture, there is still a lot more to be achieved, mainly the campaign for a rights-based Irish language act.

Feargal will be giving the following talks in Boston and Brooklyn in addition to the Barra Ó Donnabháin lecture at Glucksman Ireland House, NYU.

Thursday March 5th, UMass Lowell Boston 5 pm Reception 6 pm Talk and Discussion

Saturday March 7th, 7 pm Glucksman Ireland House, NYU, NYC

Sunday March 8th, 7 pm Rocky Sullivan’s of Red Hook, Brooklyn

Is é an léacht Barra Ó Donnabháin léacht bhliantúil a bunaíodh le Glucksman Ireland House NYU i 2006. Comóradh ar Barra Ó Donnabháin, múinteoir cáiliúil. Rugadh agus togadh Ó Donnabháin i Leap, Co. Chorcaí. Ghlac se céim sa Ghaeilge agus sa Laidin i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh agus d’astraigh se go dtí na Stáit Aontaithe i 1963. Ceann de na teangeolaithe tosaigh Gaeilge sa cheantar trí-stáit, scríobh Barra an colún Gaeilge ins an Irish Echo ar feadh blianta fada, chomh maith le aistí cur agus earraí ar éagsúlacht na foilseacháin eile.

Ar an Satharn seo chugainn, 7 Márta, tá Dr Feargal Mac Ionnrachtaigh ag taisteal ó mBéal Feirste chun leacht a thabhairt ar an deichiú bliantúil Léacht Barra Ó Donnabháin ar ‘Ó Chumann Chluain Árd go dtí an LÁ DEARG’- Ag Tógáil Gaelphobail ón Bhun Aníos i dtuaisceart na hÉireann”. Beidh an léacht a sheachadadh go dátheangach i mBéarla agus i nGaeilge. Beidh an Ollúna Pádraig Ó Cearúill agus Hilary Mhic Suibhne na Glucksman Ireland House NYU ag deanamh aitne. Chun a chinntiú suíochán ag an ócáid seo a chur in áirithe go mór cheana féin, cuir glaoch nó seol ríomhphost Glucksman Ireland House NYU ar 212-998-3950 nó ireland.house@nyu.edu.

Is é Feargal an shampla is fearr den Gaeloideachas i Tuaisceart na hEirinn. Is táirge é Feargal don Ghaeloideachas in Iarthar Bhéal Feirste, an taon meanscoil i Tuaisceart na hEirinn. D’fhreastail sé ar Ollscoil na Banríona, áit ar chomhlíon sé tráchtas PHD sa bhliain 2009. Dá thairbhe sin, foilsíodh an tráchtas mar leabhar anuraidh, dar teideal Language, Resistance and Revival: Republican Prisoners and the Irish Language in the North of Ireland le Pluto Press.

I ndiaidh rath na gcamchuairteanna leabhair in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe, cuireadh an dara eagrán den leabhar amach. Sa bhreis air sin, tá neart alt agus páipéar foilsithe aige ag comhdhálacha acadúla ar fud na hEorpa bunaithe ar thaighde ildisciplíneach ar nós sochtheangeolaíochta, ceartas idirthréimhseach, léann Éireannach, stair na hÉireann, cultúir agus féiniúlachta, polaitíochta agus coireolaíocht chriticiúil. Is ball den Feachtas Dearg é Feargal a oibríonn go lánaimseartha mar oibrí tionscadail le Forbairt Feirste, eagraíocht forbartha Gaeilge sa Cheathrú Ghaeltachta, agus is cathaoirleach é ar Ghlór na Móna chomh maith, eagraíocht Ghaeilge san Uachtar Chluanaí. Is minic a bhíonn sé mar thráchtaire ar Raidió Fáilte agus Raidió na Gaeltachta agus é ag cur barúil na Gaeilge chun tosaigh i bpíosaí scríbhneoireachta in The Andersonstown News agus i Nósmag. Tuilleadh eolais: www.feargalmac.org

 

Donate